UGDYMO Programos

Kėdainių dailės mokyklos pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo dailės ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programa kompiuterinė grafika

Kėdainių dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo keramikos ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programa kūrybinis piešimas

Kėdainių dailės mokyklos suaugusiųjų neformaliojo švietimo tekstilės dizaino ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos suaugusiųjų neformaliojo švietimo tapybos ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos suaugusiųjų neformaliojo švietimo meninės odos raiškos ugdymo programa

Kėdainių dailės mokyklos suaugusiųjų neformaliojo švietimo keramikos ugdymo programa