Ankstyvasis ugdymas

Tikslas:

  • Puoselėti spontanišką vaikų kūrybą.
  • Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai.

Priimami mokykis 3–7 m. vaikai. Prašymas pildomas mokyklos raštinėje.
Mokslas vyksta rugsėjo–gegužės mėn.
Mokoma plastinės raiškos (apima visą dailės išraiškos priemonių įvairovę, plokštuminę ir erdvinę raišką, įjungiant ir dailės pažinimą).
Skiriamos 2 savaitinės valandos.
Mokslas mokamas – 8 Eur už mėnesį.