Suaugusiųjų ugdymas

Tikslai:

  • Sudaryti sąlygas suaugusiųjų saviraiškai.
  • Supažindinti su kūrybinio proceso savitumu, įvairiomis dailės šakomis bei žanrais.
  • Supažindinti su pasirinktos šakos specifika, plastinėmis ir techninėmis raiškos priemonėmis, jų panaudojimo galimybėmis ir raiškos būdais.

Priimami norintys mokytis dailės nuo 18 m. Prašymas pildomi mokykloje.

Mokslas vyksta rugsėjo–gegužės mėn.
Mokoma tapybos, tekstilės, odos, keramikos.
Skiriamos 2 savaitinės valandos kiekvienai mokomąjai disciplinai.
Mokslas mokamas – 15 Eur už mėnesį (vienas mokomasis dalykas).