Vidaus dokumentai

Kėdainių dailės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (2)-1

Kėdainių dailės mokyklos mokinių asmens duomenų taisyklės

Kėdainių dailės mokyklos pedagogų etikos kodeksas

Kėdainių dailės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kėdainių dailės mokyklos mokinio elgesio taisyklės

Kėdainių dailės mokyklos informacinių technologijų stebėsenos aprašas

Mokinių priėmimo į Kėdainių dailės mokyklą ir atlyginimo už neformaliojo švietimo programas tvarka

Kėdainių dailės mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas