Pradinis ugdymas

Priimami visi norintys mokytis 8–10 metų mokiniai.
Mokomi plastinės raiškos (spalvinės, grafinės, erdvinės) ir dailės pažinimo. Pradinio ugdymo mokiniai mokyklą lanko tris kartus per savaitę (6 savaitinės pamokos). Pasibaigus mokslo metų I ir II pusmečiams organizuojama darbų peržiūra.
Pradinio ugdymo mokinių pasiekimai vertinami ,,Įskaityta“, ,,Neįskaityta“.

Mokestis mėnesiui – 12 Eur.