Pareigybių aprašymai

Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos vyr.buhalterio pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos administratoriaus pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos projekto vadovo pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos archyvaro pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas

Kėdainių dailės mokyklos valytojo pareigybės aprašymas